เปิดรับสมัครแล้ว CIRCO: Creating Business Through Circular Design Workshop ประจำปี 2024 : รุ่นที่ 3